à la une

Bezpieczeństwo sanitarne łańcucha chłodniczego: do ostatniego kilometra

Ostatni kilometr przynosi najwięcej zagrożeń dla bezpieczeństwa sanitarnego transportu…
Ostatni kilometr przynosi najwięcej zagrożeń dla bezpieczeństwa sanitarnego transportu chłodniczego. Ten etap dystrybucji jest narażony na zmiany temperatury, które mogą zagrozić ciągłości łańcucha chłodniczego. Jego zagwarantowanie wymaga identyfikacji czynników ryzyka, wdrożenia dobrych praktyk i prowadzenia kontroli. Za sprawą ogromnego rozproszenia przepływów logistycznych, dystrybucja towarów zaczyna się na ostatnim kilometrze. Wiąże się to z licznymi trudnościami. Przestrzeń i czas często stanowią poważne ograniczenia. W niedostosowanym środowisku miejskim, firma transportowa często dostarcza towar „just-in-time”, aby zadowolić odbiorców…
Read more

Wydanie elektroniczne

Odkryj europejskiego lidera w dziedzinie usług wynajmu pojazdów dostawczych i ciężarowych
Télécharger
Wydanie elektroniczne

Wydanie elektroniczne

Odkryj europejskiego lidera w dziedzinie usług wynajmu pojazdów dostawczych i ciężarowych
Télécharger
Wydanie elektroniczne