Przywracanie działalności po pandemii COVID-19 – wznowienie działania floty po zniesieniu blokad epidemiologicznych

Wprawdzie światowa gospodarka na kilka tygodni stanęła w miejscu, ale na horyzoncie widać wreszcie koniec kryzysu zdrowotnego. Powstaje teraz tylko pytanie, jakie środki należy podjąć w celu przywrócenia działalności gospodarczej po zakończeniu okresu przestoju. Gdy firmy wrócą do pracy, nie wystarczy działać – potrzebne jest kreowanie rzeczywistej wartości dodanej, która pozwoli wszystkim maksymalizować zyski. Sytuację analizuje Colin Melvin, dyrektor sprzedaży brytyjskiego oddziału FRAIKIN.

Wiele spraw istotnych dla rynku brytyjskiego znajduje także odzwierciedlenie we wszystkich krajach, w których funkcjonuje Grupa FRAIKIN. W okresie blokad epidemiologicznych działalność w ramach grupy nie ustała całkowicie. Współpracując z wieloma przedsiębiorstwami, w tym także niektórymi służbami medycznymi, służbami opieki zdrowotnej i operatorami podstawowych usług logistycznych, firma musiała zapewnić nieprzerwane działanie spółek transportowych w całej Europie. Jednym z pierwszych posunięć było wysyłanie kluczowych zespołów z centrali do pracy zdalnej, co udało się zrealizować bez strat czasu pracy dla naszych klientów.

Najważniejsze to stały kontakt z klientem !

Zachowanie przez cały okres trwania pandemii, elastyczności i aktywności wymagało zmiany przyzwyczajeń i praktycznych metod działania. Priorytetowo traktowano stosowanie się do zaleceń rządowych oraz tworzenie właściwych warunków dla zachowania zasad dystansu społecznego. Prostym sposobem na zacieśnienie relacji z klientami jest przekazywanie im przez cały czas bieżących informacji. Bieżąca partnerska współpraca oznacza pragmatyczne podejście do pojawiających się problemów i ich sprawne, spójne rozwiązywanie. Gdy miejsce pracy staje się pojęciem płynnym, a sytuacja, w której każdy się znalazł, zmienia się z tygodnia na tydzień, sprawy wymagają skutecznych rozstrzygnięć.

Z punktu widzenia sprzedaży utrzymywanie intensywnego kontaktu w trakcie kryzysu przyniesienie owoce w przyszłości. Wysyłanie co tydzień komunikatów na początkowych etapach powoli utrzymać wartościowe relacje ze wszystkimi klientami.

Po sukcesywnym powrocie do pracy w biurze, nadal będą obowiązywać zasady dystansu społecznego, co w dalszym okresie wymusi większą niż do tej pory mobilizację doradców i zespołów technicznych. W 2020 roku nieodzowne będzie wzmocnienie mobilnych zespołów technicznych, aby zapewnić możliwość serwisu pojazdów u klienta. To oszczędność czasu i pieniędzy – a także maksymalizacja czasu pracy floty.

Jednocześnie w każdym kryzysie równie ważne jak troska o klientów jest utrzymanie silnego, skoncentrowanego zespołu. Pandemia COVID-19 pokazała, że najlepsze firmy pracują wspólnie, przy wzmożonej komunikacji między poszczególnymi działami oraz z klientami. Bliższe kontakty potrzebne są bardziej niż kiedykolwiek.

Przewidywanie powrotu pojazdów do użytkowania

Zanim zdjęte zostaną blokady epidemiologiczne przedsiębiorcy powinni dokonać przeglądu swojej floty, aby upewnić się, że wszystkie pojazdy są gotowe na powrót do pracy na pełnych obrotach, niezależnie od tego, czy stały nieużywane, czy były eksploatowane ponad normę, aby zrealizować niezbędne kursy. Partnerzy serwisowi będą musieli zainwestować we wzmocnienie zespołów serwisowych i współpracy z uznanymi warsztatami. Tylko podmioty posiadające sprecyzowany plan będą obecnie zdolne pomóc przedsiębiorcom, których sytuacja zmusiła do pracy w nadgodzinach albo do całkowitego wstrzymania działalności.

Przedmiotem ponownej analizy powinien być sposób eksploatacji pojazdów, zwłaszcza w przypadku gdy w jednym samochodzie ma pracować na zmianę kilku kierowców. Systematycznie udostępniane powinny być środki do dezynfekcji.

Planowanie, przewidywanie i wybieganie o krok naprzód

W tym złożonym i niepewnym czasie w naszej pracy musimy zachować otwartość i elastyczność przy jednoczesnej zdolności do uczenia się codziennie nowych rzeczy. Sytuacja nauczyła nas m.in. że tak jak w szachach, należy zawsze myśleć kilka ruchów do przodu. Ale to nie wszystko! W różnych krajach podejście i warunki wychodzenia ze stanu zamrożenia będą różne. – Kryzys wywołany pandemią COVID-19 nauczył nas, że przedsiębiorca musi być elastyczny. Podjęcie walki i wyjście na prostą wymagają nieustannego dostosowywania się do nowych warunków, nowych informacji i nieustannie zmieniających się wytycznych – mówi Colin Melvin.

Sporządzenie planu utrzymania ciągłości działania będzie głównym zadaniem, ale dla większości spółek kluczową sprawą jest możliwoć jego dostosowania do bieżącej sytuacji. Podjęte działania będą uzależnione od wymagań obowiązujących w danym kraju.

Podjęte przez nas kroki, aby sprostać potrzebom angielskich klientów okazały się właściwe, ale niekoniecznie zostały dokładnie skopiowane w pozostałych krajach, w których działa FRAIKIN – wyjaśnia Colin Melvin. – W celu realizacji obietnic FRAIKIN czerpie najlepsze rozwiązania z każdego kraju i za główny kierunek działania stawia sobie zachowanie elastyczności i zdolności do dopasowania się do warunków, utrzymywanie kontaktu z klientami oraz zespołami dla utrzymania mobilność i gotowości do działania.

Partagez cet article
Podziel się