fraikin nacelle
Transport i Logistyka

Jak wybrać podnośnik koszowy: wynajmij odpowiedni sprzęt, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo

Podłączenie kabla światłowodowego, wymiana żarówek w latarniach ulicznych, montaż lub demontaż dekoracji świątecznych to prace, które wymagają specjalnego rodzaju sprzętu budowlanego - podnośnika koszowego.

Jego zamontowanie na samochodzie dostawczym lub ciężarowym umożliwia łatwy dostęp do miejsca pracy znajdującego się na wysokości w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, naprawczych, serwisowych lub czyszczenia. Jak wybrać odpowiedni sprzęt ?

Kryteria wyboru odpowiedniego podnośnika koszowego

Pojazdy z koszami dzielą się na dwie kategorie: pojazdy dostawcze i ciężarowe. We Francji 80% podnośników koszowych znajduje się na platformach o maksymalnej nośności 3,5 t, furgonetkach 3,5 t lub mówiąc prościej: 80% podnośników koszowych to pojazdy o nośności do 3,5 t.

Jak mówi Pierre Dalla-Corte, kierownik projektu z zakresu wyposażenia i referent ds. podnośników koszowych w firmie FRAIKIN: „większość klientów wie, jakie są ich potrzeby”. 

Aby zrozumieć te potrzeby, należy podjąć działania już na etapie audytu, nie pomijając żadnego szczegółu…

Wybór pojazdu z podnośnikiem koszowym dostosowany do specyfiki zadania

Wybór idealnego pojazdu zależy od rodzaju pracy, do którego należy zadanie do wykonania.

W grupie telekomunikacyjnej 80% prac wymaga użycia pojazdu użytkowego wyposażonego w podnośnik: do pracy przy sieci wymagany jest zasięg 6 metrów (czasami do 8 metrów) wysokości i odchylenia. 

Ograniczenie to nie będzie takie samo w przypadku specjalistów od oświetlenia: instalatorzy żarówek (lampy uliczne, dekoracje miejskie itp.) będą potrzebowali podnośnika koszowego o dwukrotnie większej wysokości (około 12 metrów). Z drugiej strony nie jest tu konieczny duży zasięg osiowy, ponieważ operator jest podnoszony pionowo, u podnóża miejsca, w którym pracuje, bez konieczności odchylenia.

Z kolei instalatorzy szyldów, alarmów, tablic reklamowych i oznakowań będą potrzebowali tego samego typu pojazdu o maksymalnym udźwigu.

Ładowność: czynnik decydujący o wyborze pojazdu z podnośnikiem

Elementem decydującym o wyborze pojazdu z podnośnikiem jest jego ładowność: maksymalna dopuszczalna masa odpowiada sumie masy własnej pojazdu i maksymalnej dopuszczalnej masy materiału do przewiezienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, maksymalna masa własna pojazdu z podnośnikiem z dwoma miejscami siedzącymi w kabinie wynosi 3282 kg, zakładając, że masa pojazdu dostawczego nie przekracza 3500 kg.  

Na masę 3282 kg składają się: pojazd, jego wyposażenie, kierowca, którego wagę szacuje się na 75 kg, a także wszystkie płyny i 90% paliwa; ładowność maksymalna wynosi zatem 218 kg. 

Jest to wartość, której nie należy przekraczać!

Aby zapewnić bezpieczeństwo sprzętu i obowiązującej normy, firma Fraikin ustanowiła margines błędu wynoszący 3%, który odpowiada wadze 100 kg, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkim swoim klientom. W przypadku, gdy DMC wynosi ponad 3500kg należy wynająć pojazd ciężarowy.

Prawo jazdy posiadane przez operatora robót

Pojazdem dostawczym z podnośnikiem do 3,5 t można się poruszać, dysponując zwykłym prawem jazdy kategorii B.

Jeżeli praca wymaga transportu cięższych ładunków, należy wybrać pojazd ciężarowy, w przypadku którego należy posiadać co najmniej prawo jazdy kategorii C.

Jednak niewielu operatorów lub oświetleniowców posiada tego typu uprawnienia. Ze swojej strony klienci mogą nie chcieć szkolić swoich pracowników w zakresie tego typu prawa jazdy, aby uniknąć sytuacji, w której przekwalifikują się oni na kierowców ciężarówek i odejdą z firmy. 

Pierre Dalla-Corte wyjaśnia, że istnieje rozwiązanie pośrednie: prawo jazdy kategorii C1.

Według niego „to szkolenie pozwala na prowadzenie pojazdów ciężarowych o masie do 7,5 tony, co jest całkiem wystarczające w przypadku pojazdów z podnośnikiem koszowym. Pracownik jest zatem szkolony do prowadzenia tego typu pojazdów, ale nie staje się kierowcą pojazdów ciężarowych.

Wynajem pojazdu z podnośnikiem: bezpieczeństwo to priorytet

Upadki z kosza podnośnika, porażenia prądem, przewrócenia i kolizje stanowią większość wypadków związanych z użytkowaniem podnośników koszowych. 

W globalnym raporcie za rok 2020, Międzynarodowa Federacja sprzętu dostępu wysokościowego (IPAF) odnotowała 736 wypadków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., w których ucierpiało 768 osób.

Branże, w których najczęściej zdarzają się wypadki śmiertelne, to leśnictwo i budownictwo, a następnie prace konserwacyjne i telekomunikacja.

Firma Fraikin jest w tych kwestiach bezkompromisowa i jak podkreśla Pierre Dalla-Corte: „Bezpieczeństwo naszych klientów traktujemy niezmiernie poważnie”.

Wynajęty pojazd z podnośnikiem bez zakresu wysokości zmusiłby operatora do wspinania się na poręcz, aby zyskać kilka metrów, co jest surowo zabronione i bardzo niebezpieczne.

Przeciążenie jest również przyczyną wielu wypadków: 

–   przechylanie nadmiernie przeciążonego pojazdu;

– niemożność zahamowania przed przeszkodą: jeżeli pojazd z podnośnikiem jest przeciążony, pojazd nie będzie w stanie zatrzymać się na czas.

Dlatego przy wyborze pojazdu wyposażonego w podnośnik koszowy należy zachować szczególną ostrożność, jeśli chodzi o ładowność.

Jak przypomina Pierre Dalla-Corte, klient musi wziąć na siebie odpowiedzialność i nie przekraczać limitu ładowności narzuconego przez prawo i wypożyczalnię sprzętu:  „Absolutnie konieczne jest, aby władze publiczne zdały sobie sprawę z zasadności wzmocnienia kontroli nad przeciążonymi podnośnikami koszowymi. ”

Hybrydowy pojazd z podnośnikiem koszowym: wybór ekologicznego pojazdu

Ze względu na swoją konstrukcję ciężarówka z podnośnikiem koszowym nie może być w pełni elektryczna. W niektórych specyfikacjach dotyczących operatorów robót publicznych może jednak istnieć wymóg, aby używany sprzęt nie powodował zanieczyszczenia środowiska.

Podnośnik koszowy jest napędzany energią hydrauliczną: do zwiększenia ciśnienia oleju zasilającego siłowniki używana jest pompa. Zazwyczaj jest ona połączona za pomocą koła pasowego z silnikiem spalinowym pojazdu: taka instalacja, która jeszcze trzy lata temu była używana przez konstruktorów, jest nie tylko przyczyną częstych awarii, ale także jest szkodliwa dla środowiska.

Z jednej strony, powtarzające się drgania pojazdu powodują uszkodzenie pompy hydraulicznej, ponieważ położona jest wzdłuż pojazdu i połączona z przodem ciężarówki. 

Z drugiej strony, silnik spalinowy pracuje w sposób ciągły: ponieważ pompa hydrauliczna jest z nim połączona, nie jest możliwa praca przy wyłączonym silniku. 

Od kilku lat agregat pompy hydraulicznej może być napędzany silnikiem elektrycznym umieszczonym z tyłu pojazdu. Dodatkowy zestaw akumulatorów umożliwia zasilanie pompy niezależnie od silnika, który można wyłączyć na czas pracy. 

Oznacza to mniejszą liczbę awarii, a przede wszystkim możliwość cichej pracy podnośnika przy zerowej emisji spalin! 

Autonomiczna praca podnośnika zapewnia znaczne oszczędności paliwa, a pojazdy wyposażone w ten nowy system cieszą się coraz większą popularnością wśród klientów. Według Pierra Dalla-Corte „trzy lata temu mieliśmy w eksploatacji około 20 pojazdów tego typu, w 2021 r. wynajęliśmy ich od 130 do 140. Nie zastępują one pojazdu w pełni elektrycznego, ale przyczyniają się do walki z globalnym ociepleniem.”

W skrócie:

Wybierając pojazd z podnośnikiem koszowym, należy przede wszystkim przestrzegać rad ekspertów: określić swoje potrzeby wraz z konkretną firmą wynajmującą pojazd, ale także podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć niebezpieczeństwa i przestrzegać ograniczeń narzuconych przez przepisy, zwłaszcza w zakresie ładowności.

https://www.ornikar.com/permis/conseils-conduite/chargement/charge-utile-auto

https://issuu.com/ipaf.org/docs/pu-1086-0621-1-fr

https://tracktor.fr/guide/camion-nacelle-vl-ou-pl

https://www.systemed.fr/charpente-couverture/camion-nacelle-pour-etre-a-hauteur,2558.html

Partagez cet article
Partagez cet article