Budownictwo

Dla kogo wynajem LTR w branży budowlanej ?

Po kosztach gruntu i wynagrodzeń pojazdy zajmują często trzecią pozycję na liście nakładów przedsiębiorcy budowlanego. Wynajem długoterminowy, inaczej LTR (skrót od ang. Long-Term Rental) oferuje sposób na zarządzanie bilansem i systematyczny dostęp do nowych pojazdów. Osobom zarządzającym flotą firmową coraz trudniej odnaleźć się w gąszczu coraz bardziej skomplikowanych systemów podatkowych i ofert nowych pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami energii. Wynajem LTR daje kilka odpowiedzi na te wyzwania.

 

Po nieruchomościach i wynagrodzeniach pojazdy stanowią zasadniczo trzecią największą pozycję kosztów dla firm prowadzących flotę (nawet mniejszej wielkości) w sektorach budowalnym i ochrony środowiska. Największe firmy z branży budowlanej szybko dostrzegły korzyści płynące z wynajmu długoterminowego, a obecnie z koncepcji LTR korzystają także przedsiębiorstwa z sektora MŚP – nawet te bardzo małe. Podstawową zaletą jest unikanie topienia środków w nabywaniu floty pojazdów, zapewnienie stałego dostępu do nowego, dobrze utrzymanego sprzętu i uzyskanie dokładnej kwoty do budżetu na pojazdy w postaci opłat z tytułu najmu. Powyższe płatności zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej, co jest korzystne dla bilansu spółki. Poza tym, przedsiębiorstwo wynajmu staje się jedynym punktem kontaktowym w sprawach zarządzania wszystkimi pojazdami, ze scentralizowanym systemem wystawiania faktur i przy poziomie usług określonym z góry w chwili podpisywania umowy.

Prosty system

Zasady wynajmu długoterminowego (LTR) pojazdów są proste: pojazd (samochód osobowy, pojazd użytkowy lub ciężarowy) jest udostępniany w zamian za miesięczną opłatę z tytułu najmu, obejmującą koszty finansowania i usług (serwisu, opon, paliwa itp.). Opcja ta jest szczególnie atrakcyjna wówczas, gdy przewidywany okres najmu przekracza 24 miesiące. W momencie podpisywania umowy klient wybiera pożądany okres najmu i przebieg. Na koniec umowy pojazd podlega zwrotowi i nie trzeba się martwić jego odsprzedażą. System ten reprezentuje odejście od modelu opartego na własności na rzecz bazującego na korzystaniu z pojazdu. Wynajem LTR jest szczególnie korzystny dla użytkowników robiących duże przebiegi. W pierwszym roku pojazdy tracą 25–30% wartości, a po trzech latach około 50%. Przy większym przebiegu wielkości te są nawet wyższe.

Atrakcyjne rozwiązanie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa

Będący dotychczas domeną dużych spółek wynajem LTR stanowi dziś przedmiot zainteresowania wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości, ze względu na oferowaną elastyczność – istotne kryterium dla mniejszych przedsiębiorstw. Dzieje się tak, ponieważ obok wspomnianych już zalet należy rozważyć także inne aspekty. W coraz bardziej złożonym, nieustannie zmieniającym się otoczeniu finansowym (podatek od pojazdów firmowych, systemy premii i kar za emisję, procedura testowa WLTP itp.) oraz wobec rosnącej dostępności pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami energii (hybrydowych, gazowych czy elektrycznych) newralgicznego znaczenia nabiera doradcza funkcja, jaką pełni firma długoterminowego wynajmu pojazdów różnych marek taka jak FRAIKIN. Analiza dokładnych potrzeb firmy pozwala wskazać najbardziej odpowiednie pojazdy. Biorąc pod uwagę, że średni czas trwania umowy wynajmu wynosi od 36 do 48 miesięcy, systematycznie zmiany we flocie można dostosować do najnowszych ograniczeń i wymagań transportowych pracowników.

Partagez cet article
Podziel się