fraikin biologistique
Transport i Logistyka

Biologistyka: wyzwanie związane z innowacjami chłodniczymi

Produkty biomedyczne, krew, osocze, próbki do badań, szczepionki… Rośnie liczba produktów wrażliwych na ciepło, a warunki ich dostawy stają się coraz bardziej wymagające. Do standardów bezpieczeństwa, które gwarantują łańcuch chłodniczy, dochodzi presja w kwestii ekologii i wyzwania związane z transformacją energetyczną innowacje w sektorze chłodniczym nabierają tempa…  

Szybka dostawa przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego poszanowania łańcucha chłodniczego to priorytet dla wszystkich osób zajmujących się transportem produktów biologicznych i farmaceutycznych.

Począwszy od 2019 r., na skutek kryzysu sanitarnego, wyzwania związane z dostarczaniem szczepionek i próbek do badań stały się priorytetowe. W sytuacji kryzysowej wszyscy uczestnicy łańcucha zorganizowali się, aby jak najlepiej zrealizować zadania logistyczne w niekiedy bardzo trudnych warunkach.

Biotechnologia: siła napędowa w kwestiach zdrowia i innowacji w chłodnictwie  

800 mln euro: tyle wynosi budżet przeznaczony przez rząd na realizację planu „Uprzemysłowienie produktów zdrowotnych”, w ramach którego 25 lutego 2022 r. francuskie ministerstwo ogłosiło nabór projektów.  

Projekt ten, stanowiący część planów w zakresie „Francja 2030” i „Innowacje w ochronie zdrowia 2030”, dowodzi jak ważne są nadchodzące postępy biotechnologiczne. Stawka jest wysoka: bioterapia i bioprodukcja innowacyjnych terapii, walka z pojawiającymi się chorobami zakaźnymi i zagrożeniami CBRN (MIE-MN)* oraz wyroby medyczne. 

Potrzeba pilności: siła napędowa innowacji

Nigdy wcześniej technologie i kontekst nie były tak sprzyjające dla zdrowia i jego uprzemysłowienia. Dostęp do stref niskiej emisji jest coraz trudniejszy ze względu na przyspieszenie transformacji ekologicznej, dlatego konieczne jest zastanowienie się nad nowymi pojazdami służącymi do szybkiego transportu produktów biotechnologicznych i wrażliwych na ciepło na obszarach miejskich o coraz bardziej ograniczonym dostępie.  

Biuro projektowe Fraikin bierze udział w badaniach, konfrontując potrzeby klientów z wyzwaniami przyszłości. „Dziesięć lat temu nie istniały te wszystkie standardy, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia. Wcześniej leki były przewożone w naczepach chłodniczych bez specjalnej potrzeby kontrolowania jakości transportu. Obecnie leki te muszą być przewożone w pojeździe spełniającym normy ATP, FDX 15-140, a często także Certicold Pharma.” wyjaśnia Sylvain Devienne, kierownik działu pojazdów z kontrolowaną temperaturą w firmie Fraikin.

Monitorowanie łańcucha chłodniczego, ostatnia mila, ładowność, wpływ na środowisko, nacisk ekonomiczny: wszystko musi być skalkulowane, aby dostarczyć klientowi gotową flotę pojazdów. Niezbędna jest współpraca przy ich tworzeniu:  

Często powtarzam naszym klientom, że przypomina to budowanie z klocków Lego” wyjaśnia Sylvain Devienne, który dodaje: „Trzeba przełożyć potrzebę medyczną na propozycję techniczną/ciężarówkę.” W związku z tym pojazd będzie musiał być traktowany jako całość pod względem konstrukcyjnym i użytkowym: montaż podwozia, karoserii, wyposażenia, techniki napędowej i wielotemperaturowej mocy chłodniczej. Wszystko to w połączeniu z systemem telematyki, który gwarantuje gromadzenie cennych danych… 

Jest to wyzwanie, któremu zespoły starają się sprostać w jak najkrótszym czasie. „Przed uruchomieniem linii produkcyjnej przechodzimy przez fazę audytu, budowy i testowania prototypów pojazdów. Trwa to około dwóch lat” wyjaśnia Sylvain Devienne.  

Chronopost HealthCare: wyzwanie partnerskie  

Każdego roku spośród 25 milionów paczek medycznych obsługiwanych przez Chronopost Healthcare, 20% jest transportowanych w temperaturze kontrolowanej. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem i przygotowaniem się na transport prawie 13 mln paczek w kontrolowanej temperaturze do 2025 r. (wzrost o 17% w latach 2015-2019), w lutym 2022 r, gigant sektora transportu ekspresowego przeznaczył 20 mln euro na wzmocnienie swojego działu HealthCare.  

Od 2016 r. firma Fraikin współpracuje ze swoim partnerem, oferując mu dostosowane pojazdy.  

Narodziny nowej floty: pojazdy trójtemperaturowe Euro 6, z trzema komorami (-30°C, +4°C i +22°C), z których każda jest wyposażona w sondę zapewniającą lepszy sposób monitorowania. Każdy pojazd zasila agregat chłodniczy za pomocą akumulatora i jest wyposażony w system dezynfekcji ozonem, gwarantujący optymalną higienę. Wszystkie pojazdy i zestawy trójkomorowe są certyfikowane i zgodne z normami jakości FDX15-140/ATP/NF EN 12830/NF EN 13486, a także otrzymały znak CertiCold Pharma.  

Serge Léonio, dyrektor generalny Biologistic (poprzednia nazwa jednostki Chronopost HealthCare), wyjaśnił na początku współpracy: „Firma Biologistic zawsze stawiała na innowacyjność w zakresie strategii rozwoju i służby swoim klientom. Rozwiązania zastosowane w pojazdach trójtemperaturowych, opracowane we współpracy z firmami Gruau i FRAIKIN, pozwalają nam dziś zaproponować ofertę przewozów ekspresowych D+1 w temperaturach kontrolowanych (-25°C; 4/8°C; 15/25°C) na terenie całego kraju. Pozwoli nam to nie tylko zaoferować bezprecedensowe usługi dla sektora biologicznego, ale także dla przemysłu farmaceutycznego i ochrony środowiska. 

Aby utrzymać swoją pozycję w branży biologistycznej i rozwiązać problem dostaw na terenach miejskich, firma Fraikin i jej partnerzy rozważają wprowadzenie nowych rozwiązań, a w szczególności samochodów dostawczych z napędem elektrycznym. Biuro projektowe pracuje obecnie nad rozwiązaniem umożliwiającym wyposażenie tego typu pojazdu w komorę trójtemperaturową, która jest lepiej przystosowana do dostaw w coraz bardziej reglamentowanych obszarach miejskich. „Obecnie musimy zmierzyć się z problemem ładowności, zwłaszcza w przypadku pojazdów elektrycznych. Dlatego nieustannie zastanawiamy się nad nowymi rozwiązaniami, ponieważ strefy niskoemisyjne bez możliwości ruchu dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym będą obowiązywać już w niedalekiej przyszłości!” podsumowuje Sylvain Devienne. 

Telematyka: źródło danych dla najnowocześniejszego łańcucha dostaw 

Podczas transportu produktów wrażliwych na ciepło można uzyskać wiele cennych danych: czas podróży, monitorowanie temperatury, liczba przejechanych kilometrów, przewożona masa itp.  

Wszystkie te dane są gromadzone i analizowane na potrzeby realizacji procesu ustawicznego doskonalenia. Nie ulega wątpliwości, że w dobie inteligentnego systemu dostaw, który umożliwia komunikację i wymianę informacji pomiędzy wszystkimi ogniwami łańcucha logistycznego, śledzenie danych nie jest już jedynym sposobem zagwarantowania identyfikowalności i bezpieczeństwa w zakresie przewożonych produktów wrażliwych na ciepło. 

W skrócie 

Obecnie biologistyka znajduje się w fazie rozkwitu i będzie nadal wprowadzać innowacje w dziedzinie chłodnictwa i łańcucha dostaw. Rosnący rynek, presja związana z zachodzącą transformacją energetyczną wszyscy gracze w branży mobilizują się do wspólnego działania, zmierzając w kierunku digitalizacji procesów, intensyfikacji wymiany informacji i dynamiki współpracy. 

W miarę jak firmy i laboratoria działające na rynkach biotechnologii i technologii medycznych stają się coraz bardziej wydajne, musi podążać za nimi cały łańcuch transportowy i logistyczny.  Firma Fraikin przyczynia się do tego, oferując swoim partnerom flotę pojazdów zaprojektowanych w taki sposób, aby zapewnić transport produktów wrażliwych na temperaturę w bardzo bezpieczny sposób i których trasę można śledzić z dużą dokładnością.  

*Pojawiające się choroby zakaźne oraz zagrożenia jądrowe, radiologiczne, biologiczne i chemiczne 

 Źródła: 

https://www.auto-infos.fr/article/biologistic-equipe-sa-flotte-d-utilitaires-tri-temperatures-signes-fraikin-et-gruau.210534 

https://www.fraikin.be/2017/12/11/solutrans-biologistic-fraikin-et-gruau-sassocient-pour-creer-nouveaux-vehicules-innovants-tri-temperatures/ 

https://www.flotauto.com/gruau-fraikin-refroidissent-biologistic-20171123.html 

https://www.shiptify.com/blog/logistique-secteur-pharmaceutique/ 

https://ciemmetrologie.com/pdf/FD%20X%2015-140(2).pdf

https://strategieslogistique.com/Biomedicaments-des-produits-a-haut,9747 

https://www.usinenouvelle.com/article/biotechnologies-la-crise-a-genere-un-surcout-et-des-delais-plus-importants.N1442552 

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/hashtag-decryptage/la-logistique-au-service-des-sciences-et-de-la-sante_AB-202203010002.html 

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/industriefilieres/france-2030-un-plan-daction-pour-des-dispositifs-medicaux-innovants 

https://www.voxlog.fr/actualite/5966/chronopost-investit-20-millions-deuros-pour-sa-division-healthcare 

https://supplychainmagazine.fr/nl/2022/3497/chronopost-healthcare-boostee-par-un-investissement-de-20-m-689811.php 

https://www.chronopost.fr/sites/default/files/cp_remise_de_cles_biologistic.pdf 

Partagez cet article
Partagez cet article