Header article aménager vehicule
Budownictwo

3 wskazówki, które pomogą skutecznie wyposażyć pojazd

Po dokonaniu najważniejszego wyboru – pojazdu użytkowego (marka, silnik, ładowność, koszt itp.) – czas na kolejny kluczowy etap: wyposażenie go. Na tym etapie należy dokładnie zastanowić się nad faktycznym wykorzystaniem pojazdu, zwłaszcza w takich działaniach jak budownictwo i ochrona środowiska, dla których bezpieczeństwo i przyjazność dla użytkownika są absolutnie niezbędne. Oto główne złote zasady, których należy przestrzegać przy optymalizacji pojazdu wykorzystywanego do pracy.

Wskazówka nr 1: Dokładne określenie wymagań, nawet jeśli oznacza to konieczność zasięgnięcia porady w tym zakresie.

Może się to wydawać oczywistym punktem wyjścia dla każdego wyposażenia, ale naprawdę ważne jest, aby dokładnie określić potrzeby swojej firmy, a także poświęcić czas na dokładne zbadanie, czego dokładnie oczekują Państwo od swojego pojazdu. Należy zwrócić szczególną uwagę na specyficzne cechy niektórych zawodów i działań, zwłaszcza w sektorze budowlanym i robót publicznych, w którym codziennie przewożone są ciężkie i często kruche ładunki oraz w którym zarządzanie ładunkami jest ważnym czynnikiem (rozkład ciężaru z przodu i z tyłu, klinowanie i amortyzacja sprzętu, rozmieszczenie urządzeń przeładunkowych itp.). W przypadku działań proekologicznych, oprócz obciążeń i narzędzi, należy również uwzględnić problem zbiórki i układu pojazdu. Ponieważ wymagania są różne, układ pojazdu użytkowego nie zawsze będzie taki sam.

Każda działalność jest niepowtarzalna, dlatego układ każdego pojazdu powinien być zróżnicowany i odpowiednio dostosowany. Nie należy wykluczać zasięgnięcia profesjonalnej porady w tym zakresie na tak ważnym etapie. Wiedza pewnych specjalistów (wypożyczalnie pojazdów, firmy zajmujące się wyposażaniem pojazdów itp.) może być niezwykle przydatna, ponieważ mają oni duże doświadczenie w tych specyficznych dla danej działalności kwestiach. Szkoda byłoby nie skorzystać z takich porad przy rozwiązywaniu tak ważnych kwestii jak modułowość lub przewidywanie terminów. Profesjonalista będzie miał pomysł na właściwe rozwiązanie, tak jak w przypadku wyboru materiałów lub sprzętu. Na przykład, wyposażenie wyprodukowane głównie z drewna będzie miało wpływ na masę pojazdu, a w konsekwencji na jego zużycie paliwa, a tym samym na CKP (całkowity koszt posiadania).

Wskazówka nr 2: Należy upewnić się, że bezpieczeństwo i łatwość obsługi są głównymi aspektami wyposażenia.

W Europie „należy zauważyć, że sektor budowlany jest najbardziej podatny na wypadki: to właśnie w sektorze budowlanym i robót publicznych mamy do czynienia z największą liczbą poważnych wypadków i to właśnie w tym sektorze odnotowuje się najwyższą częstotliwość i wskaźniki krytyczności” – głosi najnowszy raport na temat bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowany przez Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. We Francji dane z departamentu ryzyka zawodowego (program ubezpieczeń zdrowotnych) z grudnia 2019 r. mówią o 1,577,672 pracownikach zatrudnionych w sektorze budownictwa i robót publicznych, co odpowiada 88 531 wypadkom „pierwszej wypłaty”, w tym 80 802 wypadkom przy pracy, które skutkowały zwolnieniem chorobowym trwającym 4 dni lub więcej. Jednocześnie liczba wypadków podczas podróży rośnie (+5,2%) po raz pierwszy od dekady, podczas gdy występowanie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego wzrosło o 2,7%.

Mając to na uwadze, istotne jest staranne zorganizowanie rozkładu obciążeń, przy czym obciążenia te są często znaczne, co może wiązać się z pracami konstrukcyjnymi (stropy wzmocnione, ewentualnie przegrody itp.). W związku z tym kilka organizacji zawodowych z sektora budowlanego i robót publicznych zaleca stosowanie zatwierdzonego systemu ostrzegania przed przeciążeniem, który powinien być zamontowany przez certyfikowanego instalatora (więcej szczegółów można znaleźć w zaleceniach OPPBTP www.preventionbtp.fr i INRS www.inrs.fr). Podobnie ważne są rozwiązania w zakresie mocowania i zabezpieczania ładunku: punkty mocowania ładunku, pasy, siatki ochronne itp. W przypadku kolizji masa elementów, które zostają wyrzucone do przodu, zwiększa się dwudziestokrotnie, jak podaje INRS (Institut national de recherche et de sécurité National research and safety institute). Zwykły młotek może ważyć tyle samo co zgrzewka wody butelkowanej! Należy również pamiętać, że wszelkie prace związane z przebudową i wyposażeniem muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jednocześnie należy zwrócić szczególną uwagę na ergonomię i przyjazność dla użytkownika, w tym: łatwość wsiadania i wysiadania z pojazdu, wysiłki na rzecz zwalczania złej postawy ciała oraz zoptymalizowane przechowywanie w celu ograniczenia liczby czynności wymaganych do uzyskania dostępu do narzędzi i wyposażenia itp. Nie możemy wystarczająco mocno podkreślić, jak bardzo istotnym elementem zwiększania efektywności w pracy jest komfort. W Europie około 20% przestojów w pracy jest związanych z bólem dolnej części pleców.

Wskazówka nr 3: Maksymalizacja wydajności.

Poprzednie wskazówki przyczyniają się do osiągnięcia tego samego celu: maksymalizacji wydajności. Odpowiednio wyposażony i uporządkowany pojazd pozwala zaoszczędzić cenny czas. Szacuje się, że operator może tracić aż do 30 minut dziennie na szukanie narzędzi w nieuporządkowanym pojeździe wykorzystywanym do pracy! Mając to na uwadze, wybór akcesoriów nie powinien być pozostawiony przypadkowi, a dostępne na rynku „zawodowe” symulacje 3D mogą okazać się w naszym przypadku bardzo przydatne. Wiąże się to z zachęcaniem ludzi do przyjmowania najlepszych praktyk w zakresie zachowań w pojeździe (odkładanie na swoje miejsce odzieży, rzeczy osobistych, rzeczy na przerwę itp.). Z biznesowego punktu widzenia wykorzystanie sprzętu komputerowego (tabletów, laptopów) może być bardzo pomocne w przypadku procedur administracyjnych (zarządzanie zapasami, śledzenie harmonogramów, sporządzanie list zadań w celu przygotowania pojazdu) i pozwala na najefektywniejsze wykorzystanie czasu przez pracowników.

 

Krótkie przypomnienie kwestii, które należy uwzględnić podczas wyposażania pojazdu:

–      Rozpocząć od identyfikacji faktycznych potrzeb.

–      Stawiać na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i kwestie praktyczne (wyposażenie, sygnalizacja i oznakowanie, kwestie ergonomiczne itp.).

–      Etap wyposażania należy traktować jako część szerszych działań firmy mających na celu maksymalizację wydajności.

–      Pamiętać o tym, że pojazd jest również swego rodzaju biurem (zadania administracyjne, unikanie zbędnych podróży itp.).

 

Partagez cet article
Partagez cet article